top of page

Söğüt Ziyaretçi Merkezi

Awards :

Location :

Client:

Year:

Status:

Program:

Size:

Team:

Collaborators:

Satınalma 

Bilecik, Türkiye

Söğüt Belediyesi

2023

Yarışma

Ziyaretçi Merkezi

4.622 m²

Cirit Avcı 

Aslıhan Yaşar

Şehirler, yapılar vasıtasıyla bulunduğu çevreyi değiştirir ve şekillendirir. Kullanıcısı olan ziyaretçilerini, barındırdığı mekansal deneyimler ile yeni bir sürece hazırlar. Yapıların mekansal kurgularında fonksiyonlar ve çevreyle kurduğu ilişkilerle yapı katmanlaşır. Bu sayede mekanda başlayan süreç, mekan ile insan arasında etkileşim, sonrasında insanlardan kentlere ve şehirlere yayılır.
Süreç içinde tariflenen deneyim, kullanıcının bazen hiç tecrübe etmediği katmanlar barındırabilir. Bu deneyim kullanıcı üzerinde izler bırakır. Yarışma kapsamında verilen ihtiyaçlar, bulunduğu doğa ortamı ve tarihsel geçmişi bu izleri taşımak için uygun zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda Söğüt, bu üç unsurun tek potada eridiği, mekan hafızasının güçlü olduğu bir yer olarak nitelendirilebilir.

bottom of page