top of page

Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Awards :

Location :

Client:

Year:

Status:

Program:

Size:

Team:

Collaborators:

1st Prize

Bursa, Turkey

Nilüfer Municipality

2022

Ongoing

Memorial,Urban

3.000m²

Cirit Avcı 

      -

     Yapıt ve çevresinin kentsel boşluk olarak görülmesi ve yapıtın çekim noktası oluşturması hedeflendiği için tasarımda meydanlaşma önemsenmiştir. Yapıtın arsanın merkezinde, çevre yol ve otoparktan en uzak noktada yer almasına dikkat edilip, çevresel ses ve gürültüden olabildiğince uzaklaşılmak istenmiştir. Yapıtın peyzaj ile bütünleşik kurgusunda, çevresel ses ve görüntü kirliliği engellenerek mekanın doğa ile izole hissedilebileceği bir tasarı sunulmuştur. Yapıt, topografya ile birlikte bir bütün olarak ele alınmıştır. Topografyanın arazinin kalbinde, meydanlaşma ve çevresel etkenlerden en az etkilenmek üzere kotlanması ve bu sayede doğanın yapıtın çevresinden içine süzülmesi yapıtla erimesi düşünülmüştür. Yapıt tasarımında proje alanının mevcut parkta yer alması ve kentin büyüme noktasında bulunması sebebiyle sürdürülebilir, düşük karbon ayak izine sahip doğala eş ve doğayı yapıtın içinde gözlemlenebilir, hissedilebilir dokulu malzemeler seçimine özen gösterilmiştir. Bu sebeple yapıtın algılanabilir ve çoğunluğunu oluşturan ana malzeme seçimi masif  ahşap olmuştur. Birimsel ve modüler alt yapıda tasarlanan yapıtta masif ahşap paneller doluluk ve boşlukların bir araya gelmesiyle farklı açı ve konumlardan farklı perspektifler sunması nedeniyle tercih edilmiştir.

 

bottom of page