top of page

Rahat Koleji

Awards :

Location :

Client:

Year:

Status:

Program:

Size:

Team:

Collaborators:

    -

Taşkent, Özbekistan

-

2022

Konsept

Okul

19.187 m²

Cirit Avcı 

      -

Taşkent’te bulunan Rahat Koleji tasarlanırken kolej bünyesindeki sosyal - kültürel faaliyetler önemsenerek yeşil alan ve bahçe kullanımını artırmak amaçlanmıştır. Yapıya geniş ve korunaklı bir iç avludan girilerek iki kola ayrılır. Kreş ve ilk-orta öğretim öğrencilerinin farklı kollarda olması ve kendilerine ait bahçe alanlarının olması istenmiştir. Erişilebilirlik açısından kreş sınıfları kendi içinde ortak bir avluda zemin katta toplanır. 
İlk-orta öğretim bölümünde zemin katta veli görüşme alanları, bahçe ve avlu ile ilişkili olacak şekilde spor salonları bulunmaktadır. Dış mekanda yapı ile bütünleşik olarak kurgulanan amfi basamaklar spor faaliyerleri için tribün oluştururken zemin kat ve 1. kat terası arasında sirkülasyonu da sağlamaktadır. Zemin katta kütle şeffaflaşarak geri çekilir ve geniş teraslar oluşturur. Zemin katta bulunan yemekhane, kantin ve kütüphane alanları teras kullanımına sahiptir. 2 ,3ve 4. katlarda ilk-orta öğretim derslikleri bulunmaktadır. Bu katlarda yapı 3 kısma ayrılmıştır. Orta kısımda standart derslikler bulunurken sol kısımda idari, sağ kısımda ise her katta kendi bölümüne özel sosyal sınıflar bulunmaktadır.(Resim katı, müzik katı, bilim katı vb.)
Yapı cephesinde tasarlanan modüler ahşap çerçeveler güneş kırıcı etki yaratır. Katlara göre kullanılan farklı renkler okulu öğrenciler için daha neşeli kılmayı hedefler. Katlarda bulunan teraslar cepheye büyük ahşap modüller olarak yansırken cephe plastiğine hareketlilik katar.

 

bottom of page